Home 2018-06-14T07:53:16+00:00

De intelligente oplossing

Als hard water niet behandeld wordt, veroorzaken de mineralen daarin kalkafzetting in leidingen, kleppen en andere systeemonderdelen. Na verloop van tijd kan de kalkafzetting de doorstroming van het water verminderen en de levensduur van de apparaten verkorten.

OneFlow biedt een milieuvriendelijke oplossing om kalkafzetting te voorkomen. Bij Template Assisted Crystallization (TAC) worden de mineralen tot microscopisch kleine kristallen geclusterd die door het systeem kunnen stromen zonder zich aan sanitair, leidingen en onderdelen van apparaten te hechten. Studies hebben aangetoond dat TAC de effectiefste zoutloze technologie is voor kalkpreventie.

Bewezen technologie

TAC is de effectiefste zoutvrije technologie voor kalkpreventie
• Onderzoek van WateReuse
• Casestudies

Uw OneFlow toestel registreren

Meld u aan voor onze mailservice, hiermee ontvang u 1 maand voordat uw OneFlow patroon (of filter) moet worden vervangen een reminder.
Klik hier!